Ook zzp’er heeft Arbo-verplichtingen

Het is niet altijd duidelijk welke Arbo-verplichtingen een zzp’er heeft. Simpel gezegd geldt het volgende: als een zzp’er op een arbeidsplaats werkt waar op dat moment ook anderen werken, dient zijn materieel gekeurd te zijn en moet hij over specifieke deskundigheid beschikken om een mobiel arbeidsmiddel te bedienen.

In het Arbeidsomstandighedenbesluit gelden volgens artikel 9.5 verschillende ontheffingen voor zelfstandigen en meewerkende werkgevers. Dit betreft bijvoorbeeld de keuringsplicht (artikel 7.4a) en de specifieke deskundigheid die iemand dient te hebben voordat hij mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving mag bedienen (artikel 7.17c lid 1). Deze ontheffingen gelden echter alleen als een zelfstandige of meewerkende werkgever geheel op zichzelf werkzaamheden verricht, op een terrein waar geen anderen aan het werk zijn.

BMWT Keur machines

Gekeurd materieel en specifieke deskundigheid.

Zodra een zzp’er werkzaamheden verricht op een arbeidsplaats waar op dat moment ook anderen aan het werk zijn (andere werkgevers met werknemers, andere zzp’ers, andere alleen werkende werkgevers), vervallen veel van de ontheffingen. Op dat moment kunnen de werkzaamheden van een zzp’er gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van anderen. In deze situatie moet het werkmaterieel periodiek gekeurd zijn en moet de zzp’er over specifieke deskundigheid beschikken, wil hij een mobiel arbeidsmiddel bedienen.

Combineren met onderhoud

Door een keuring te combineren met een onderhoudsbeurt, kunnen eventuele problemen meteen worden opgelost. Verkeerde slijtage wordt opgemerkt vóórdat het tot ernstige, vaak kostbare storingen leidt. Stilstand wordt zo tot een minimum beperkt.

Afspraak maken?

Voor het maken van een afspraak voor een keuring kunt u contact met ons opnemen:
085 – 006 54 04
Binnendienst@totaallift.nl

Bel me terug