Vanaf 1 juli wijzigt de Wet- en Regelgeving rond gebruik werkbak of werkplatformen

Vanaf 1 juli wijzigt de wet- en regelgeving omtrent de inzet en het gebruik van een werkbak of werkplatform voor het verrichten van werkzaamheden op hoogte.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft met de herziening van artikel 7.23d bepaalt dat arbeid verricht door personen in werkbakken gekoppeld aan hefwerktuigen niet meer is toegestaan per 1 juli 2020.

Het vervoer van personen in werkbakken gekoppeld aan hijs – of hefwerktuigen was al niet toegestaan, echter het oude artikel 7.23 werkte als een soort vrijstellingsregeling voor incidentele en kortdurende uitvoer van werkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken. De voornaamste aanleiding om artikel 7.23d Arbobesluit nu toch aan te passen is de noodzaak om het onterecht gebruik van werkbakken terug te dringen en daarmee incidenten te voorkomen.

Duidelijk is dat de werkbak in combinatie met een heftruck na inwerkingtreding NIET meer is toegestaan.

Het nieuwe artikel 7.23d ziet toe op alle vormen van gebruik van werkbakken en werkplatforms aan hef- en hijswerktuigen voor het verrichten van arbeid door personen. Het gebruik van een werkbak of werkplatform aan een kraan is vanaf 1 juli alleen nog bij hoge uitzondering mogelijk en vereist veel extra voorbereiding in de vorm van een door de werkgever opgesteld werkplan, dat door een veiligheidskundige beoordeeld is. Lees  meer informatie over uitzonderingsvoorwaarden.

Wat houdt deze wetswijziging in voor het keuren:

-Een werkbak die aan een kraan hangt:
Deze werkbak mag nog steeds worden gebruikten dus ook gekeurd mits voorzien van de juiste documenten.

-Een werkbak aan een Verreiker, voorzien van een samenbouwverklaring:
Deze werkbak mag nog steeds worden gebruikt  en dus ook gekeurd, mits voorzien van de juiste documenten.

-Een werkbak die op de lepels van een heftruck wordt geschoven:
Deze manier van gebruik van een werkbak is per 01-07-2020 niet meer toegestaan.

Adviseer en wijs opdrachtgevers en klanten die overwegen om een werkbak aan te schaffener op, dat gebruik van een werkbak in combinatie met een heftruck niet meer is toegestaan. Als een opdrachtgever of klant een werkbak toch wil laten keuren ondanks dat hij hem niet meer mag gebruiken, dan is dit natuurlijk wel toegestaan.

Belangrijk is wel dat de keurmeester een vermelding op de keurlijst maakt dat de werkbak niet meer gebruikt mag worden!

In het kort: 

– Inzet van werkbakken en werkplatforms is vanaf 1 juli 2020 alleen toegestaan wanneer er voor de werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen geen ander meer geëigend arbeidsmiddel beschikbaar is of het werk redelijkerwijs niet op een andere veilige werkwijze kan worden uitgevoerd.
– De noodzaak om met een werkbak of werkplatform veilig te werken moet worden aangetoond in een schriftelijk werkplan.
– In het werkplan moet worden beoordeeld of de werkzaamheden op de betreffende locatie veilig kunnen worden uitgevoerd.
– Het werkplan moet beoordeeld en akkoord bevonden worden door een gecertificeerde hoger veiligheidskundige.
– De werkzaamheden dienen minimaal 2 dagen voor uitvoering te worden gemeld bij inspectie SZW. Het werkplan moet worden bijgevoegd.
– Scherpere grenswaarde voor windbelasting = 7 m/s (dit was 13,8 m/s).
– Bij het ontbreken van het werkplan en wanneer er overduidelijk sprake is van een, op het eerste gezicht, ondermaats werkplan en het niet tijdig aanmelden van de werkzaamheden, staat voor de werkgever een bestuurlijke boete.

Hoogwerker nodig? Bekijk hier onze hoogwerkers

Bron: Fedecom

Zie meer: 

Bel me terug