Moet een hoogwerker verzekerd worden?

“Moet een hoogwerker verzekerd worden?”
 Bij de aankoop van een hoogwerker komt veel kijken waaronder; financiering, jaarlijks onderhoud en verzekeren. Zo krijgen wij vaak de vraag van onze klanten: “Moeten we de hoogwerker ook verzekeren?” Om hier antwoord op te geven hebben we contact gezocht met Dennis van Hoogwerkerverzekeren. Hij weet alles op het gebied van verzekeringen:

Hoe wordt volgens de wet een hoogwerker gezien?
Een hoogwerker is in veel gevallen te betitelen als een Motorrijtuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, in ons vak vaak afgekort als WAM. Veel ondernemers realiseren zich dat, sommige ten dele en andere helemaal niet. Kort door de bocht samengevat, alle rij- of voertuigen bestemd om over de grond te worden voortbewogen,  door een mechanische kracht, zijn in principe motorrijtuigen. De meeste hoogwerkers, uitgezonderd een aanhangerhoogwerker, vallen dan onder deze definitie.

Moeten deze motorvoertuigen altijd verzekerd worden?
Ja alle motorrijtuigen, conform art. 2 van deze zelfde Wet, welke aan de in deze wet gestelde bepalingen voldoet moeten een verzekering  afsluiten en in stand houden.

Dennis de Groot – Hoogwerkerverzekeren

Hoe werkt dit in de praktijk?

In de praktijk komt het nog al eens voor dat men aangeeft, dat bijvoorbeeld de Schaarhoogwerker niet verzekerd hoeft te worden, want die komt nooit uit het pand of van het eigen terrein af. (Dezelfde redenatie gaat overigens voor heel veel ondernemers ook op voor het gebruik van een heftruck.)

Dit is dus absoluut niet juist. De wet maakt daar geen verschil in. Ook op het eigen terrein en in het eigen gebouw kunnen tenslotte zowel materiële als letselschades ontstaan. Het doel van de wet is het beschermen van slachtoffers, die schade hebben geleden door een motorrijtuig. Dat kan net zo goed binnen gebeuren of op het eigen terrein.

In het gebouw kan de hoogwerker bijvoorbeeld ook over de voet van een achteloze bezoeker rijden, misschien is deze dan niet binnen gemarkeerde paden gebleven, maar dat doet aan de aansprakelijkheid weinig af.

Ook kan er met de hoogwerker tegen de roldeur van een gebouw gereden worden, als het gebouw dan niet voor aanrijding verzekerd is, dan is dat toch een vervelende kostenpost.

Verzekeren van een hoogwerker

Uitzonderingen?

Een aanhangerhoogwerker, zou je als uitzondering kunnen zien. Deze is tenslotte meestal niet in staat zich zelfstandig voort te bewegen uitsluitend of mede door een mechanische kracht. De aanhanger is voor W.A.  risico in het verkeer, gedekt op de verzekering van het “trekkende” motorrijtuig. De wet zegt immers: ” als een deel daarvan wordt aangemerkt al hetgeen aan het rij- of voertuig is gekoppeld of na koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt, zolang het nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;”

Dus tijdens het rijden en manoeuvreren met de aanhangerhoogwerker, is er dekking op het “trekkende”voertuig. Als deze echter wel veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen en bijvoorbeeld uit zich zelf gaat rijden/rollen en komt tegen een obstakel of een persoon, dan zou er in principe dekking moeten zijn op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).

Stel dat de huurder van uw aanhangerhoogwerker zijn autoverzekeringspremie niet heeft betaald en uw aanhangerhoogwerker schaart tegen een auto met 4 inzittenden?  Benadeelden zullen waarschijnlijk nog wel schadeloos gesteld worden, door de autoverzekeraar en er zal verhaal op de eigenaar gepleegd worden, maar uw naam staat, waarschijnlijk in duidelijke reclametekst, op de hoogwerker, is dat dan wel zulke goede reclame?

Of hoe zit het met het “werkrisico”?
Naast het verkeersrisico is er natuurlijk ook nog het (grote) risico dat er dingen gebeuren waarvoor u aansprakelijk / verantwoordelijk bent, tijdens het werken met de hoogwerker. Dit is niet gedekt op de verzekering van het “trekkende” voertuig en in de meeste gevallen ook niet op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Het is daarom naar onze mening verstandig om wel gewoon een W.A. (incl. werkrisico) mee te nemen in het verzekeren van een aanhangerhoogwerker.

Onze verzekering dekt het “Verkeersrisico” EN het “Werkrisico” standaard. Misschien bespaart u er een paar honderd euro per jaar mee, door uw aanhangerhoogwerker alleen voor het Casco te verzekeren, maar bij een schade valt die besparing in het niet tegen de claim die u dan voor uw kiezen kunt krijgen.

Tot slot, wat zou je onze klanten adviseren?
Mijn advies is om een hoogwerker altijd te verzekeren!!

Bel me terug